Skip to content

Ansvarsfördelning

Lokalföreningar kontaktuppgifter

Mellansverige >>

Norrland >>

Stockholm >>

Sydsverige >>

Västsverige >>

SFIS på Sociala medier

Syftet med föreningens sociala medier-närvaro är att stödja medlemmarna i deras kompetens, vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte och verka för svenskt deltagande i internationellt samarbete. 

För medlemmar

Gå till Facebookgrupp för medlemmar Gå till LinkedIngrupp för medlemmar

För allmänheten

Informations- & Marknadsmaterial

Allmän SFIS

Här publiceras centralt material – <SFIS komplettera med innehåll>

Lokalföreningar

Du hittar loggor, bilder mm under respektive lokalförenings flik för Informations- & marknadsmaterial.

Manualer & Instruktioner

Här publiceras manualer och instruktioner. <SFIS kompletterar>