Skip to content

Lokalavdelning Stockholm – som även inkluderar Uppsala – är störst, vilket inte är så märkligt med tanke på huvudstadens alla verk, universitet och högskolor, myndigheter, förvaltningar och företag, alla med omfattande informationshantering som en gemensam nämnare.

Vi vill gärna få idéer och tips från våra medlemmar. Vad vill just du att SFIS Stockholm ska ha för arrangemang för att du ska ha nytta av det och kunna utvecklas på din arbetsplats och i din profession?

Stockholm

Min sida

Se och uppdatera dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Bli medlem

Gå med i föreningen och ta del av förmånerna.