Skip to content

Om SFIS

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) 
är föreningen för dig som arbetar professionellt med

  • kunskapsdelning
  • omvärldsbevakning
  • informationssökning
  • informationshantering
  • informationsförsörjning
  • informationstekniker och verktyg

Våra medlemmar är informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter, informationsleverantörer  inom olika branscher och verksamheter.

Läs mer om medlemskapet

Välkommen som medlem!