Skip to content

Styrelse

Efter årsmötet 2024-05-30 ser styrelsen ut så här:

  • Ordförande: Kajsa Gustafsson Åman (omval på 1 år)
  • Ledamot: Olivia Ekman (Norrland) (sitter kvar, omvald på 2 år 2023)
  • Ledamot: Cia Gustrén (Mellansverige) (sitter kvar, nyvald på 2 år 2023)
  • Ledamot: Jenny Delitsch (Stockholm) (sitter kvar, nyvald på 2 år 2023)
  • Vice ordförande: Marco Schirone (Västsverige) (omvald på 2 år)
  • Ledamot: Helena Michon-Bordes (Stockholm) (omvald på 2 år)
  • Ledamot: Barbro Bornsäter (Stockholm) (sitter kvar, nyvald på 2 år 2023)

 

  • Suppleant 1: Ilona Johansson (Stockholm) (nyval, 1 år)
  • Vakant
  • Vakant