Skip to content

Historik

SFIS – Svensk förening för informationsspecialister – har en lång och gedigen historik, som tog sin början med TLS, Tekniska litteratursällskapet. 1936 bildas föreningen Tekniska Litteratursällskapet (TLS) för att främja teknisk-vetenskaplig och industriell biblioteks- och litteraturtjänst inom främst näringslivet.

Ett starkt stöd fick TLS redan från början av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). På TLS ställdes från början kravet att upprätta en såväl för teknikerna som för bibliotekarierna tillfredsställande klassifikation av teknisk litteratur och TLS introducerade UDK – Universella decimalklassifikationssystemet på svenska, som senare fullföljts med utvidgade och uppdaterade upplagor.

En referattjänst startades med en UDK-klassad kortservice till landets många företags- och forskningsbibliotek.

Publikationer

SFIS/TLS historik

30-talet

1936 bildas föreningen Tekniska Litteratursällskapet (TLS) för att främja teknisk-vetenskaplig och
industriell biblioteks- och litteraturtjänst inom främst näringslivet. Ett starkt stöd fick TLS redan
från början av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). På TLS ställdes från början kravet att
upprätta en såväl för teknikerna som för bibliotekarierna tillfredsställande klassifikation av teknisk
litteratur och TLS introducerade UDK – Universella decimalklassifikationssystemet på svenska, som
senare fullföljts med utvidgade och uppdaterade upplagor. En referattjänst startades med en UDKklassad kortservice till landets många företags- och forskningsbibliotek.

40-talet

1945 började TLS ge ut en egen tidskrift, först med namnet ”Teknisk dokumentation”, sedan
under mer än 50 år med namnet ”Tidskrift för Dokumentation (TD)”. Embryot till
lokalavdelningarna i Malmö och Göteborg startade sin verksamhet.

50-talet

Verksamheterna i Malmö och Göteborg fick lokalavdelningsstatus (Syd respektive Väst).
Lokalavdelningen i Stockholm tillkom 1957.

60-talet

Föreningen sågs som ett viktigt organ för den satsning på teknisk forskning och industriell
utveckling, som genomfördes av Industridepartementet under 60-talet och TLS fick ett årligt
bidrag till sin verksamhet.

Lokalavdelningen i Mellansverige bildades 1962.

70-talet

Föreningen har under åren bedrivit en omfattande kursverksamhet för att utbilda och fortbilda sina
medlemmar. Särskilt intensiv blev denna verksamhet i och med introduktionen av de
onlinebaserade databastjänsterna, såsom Medline, Dialog och ESRIN under 1970-talet.
Lokalavdelningen i Norr bildades 1974.

90-talet

När World Wide Web introducerades var föreningen tidigt ute med en stor utbildningsinsats med
sina kurser om Internet.

2000-talet

TLS och TD blev starka varumärken för föreningen, men för att bättre spegla och beskriva
föreningens inriktning och verksamhet beslöts vid årsmötet 2001 att föreningen skulle byta namn
till Svensk förening för informationsspecialister. Från 2005 är föreningens akronym SFIS och
samma år bytte TD namn till ”InfoTrend – Nordisk tidskrift för informationsspecialister”.
TLS årsmöte i Stockholm 26-27/5 1961 Besök på Tekniska muséet. Tekniska muséets chef,
Torsten Althin berättar.

TLS årsmöte i Stockholm 26-27/5 1961 Besök på Tekniska muséet. Tekniska muséets chef,
Torsten Althin berättar.

SFIS konferenser

SFIS konferenser (pdf)

Intressegrupper

Intressegrupper (pdf)

Mentorsprogram

SFIS mentorsprogram (pdf)