Skip to content

Årets informationsspecialist

Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de kompetenser som gör vår yrkeskår till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Syftet är dels att skapa aktivitet bland medlemmarna men också att visa på de värdefulla kompetenser som en informationsspecialist besitter. Utmärkelsen Årets informationsspecialist bidrar även till att marknadsföra SFIS genom marknadsföring kring evenemanget.

Nomineringsperioden är från början av februari till strax före årsmötet. Den grupp som utser Årets informationsspecialist ska vara färdiga med sitt val till SFIS årsmöte, vid vilket valet offentliggörs.

Pristagaren förväntas hålla en web-föredragning samt skriva ett blogginlägg om sitt arbete och på det sätt som hon eller han bidrar till framgång för den organisation som hon/han arbetar i.

Årets informationsspecialist får nomineras av medlem i SFIS och ska också själv vara medlem i föreningen.