”Årets Informationsspecialist” 2020 – Ingrid Anderson

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, delar ut ”Årets Informationsspecialist” till Ingrid Anderson, medicinsk bibliotekarie vid Karolinska Universitetssjukhusets bibliotek och Eira, bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård.

”Ingrid Anderson tilldelas priset för sitt stora engagemang kring utvecklingsfrågor som bl a  avhandlades på två nationella konferenser under det gångna året, den ena: SFIS konferens kring forskningsdatahantering vid lärosäten, den andra: medicinska bibliotekskonferensen 2019, som Eira stod värd för”, säger Elisabeth Hammam Lie, ordförande i SFIS. Sedan 2013 jobbar Ingrid Anderson som medicinsk bibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att stödja vård, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.  

”I mitt arbete ingår att se till att sjukvårdens personalen har tillgång till de resurser de behöver i sin yrkesroll och kompetensutveckling, hålla kurser och handledningar och utföra sökuppdrag för klinisk vård och forskning. Det gäller att utvecklas med vården och hålla sig á jour med vårdens informationsbehov och behov av lösningar”, berättar Ingrid.

Ingrid är samordnare för den gemensamma e-resursgrupp för hälso- och sjukvårdsbiblioteken i Region Stockholm som planerar, köper in och tillhandahåller allt vetenskapligt material som tidskrifter, e-böcker databaser och beslutsstöd för hela Region Stockholm sjukvårdspersonal. Hon är tillika samordnare för den webbgrupp som utvecklade och driver den gemensamma resurswebben för hälso- och sjukvårdsbiblioteken i Region Stockholm https://biblioteken.sll.se Via den har sjukvårdensvårdens personal tillgång till alla informationsresurser och service både på jobbet och hemifrån, tack vare bibliotekets digitala och tekniska lösningar.

Sedan januari 2019 arbetar Ingrid en del av sin tid för Eira, det nationella bibliotekskonsortiet för Sveriges regioner. Där är hennes uppdrag bl a att förhandla nationella e-resurspriser för Sveriges hälso- och sjukvårdsbibliotek, samordna fjärrlånesamarbetet samt vara med och arrangera konferenser och utbildningar.Under 2019 var hon för Eiras räkning med och skrev rapporten ”Vägen till vetenskapen”, baserat på den största undersökning som gjorts av informationsvanor och -behov bland Sveriges sjukvårdspersonal: https://www.inera.se/globalassets/tjanster/eira/vagen-till-vetenskapen—en-anvandarundersokning-fran-eira-och-sveriges-sjukhusbibliotek-2019.pdf

”Medan vårdpersonalen under covid19-pandemin, kämpar i frontlinjen för att rädda liv och hälsa, känns det viktigt att också belysa vikten av den back-office-roll bibliotekarier och informationsspecialister som Ingrid Anderson spelar i att säkerställa vetenskaplig informationsförsörjning till frontlinjens kämpar”, säger Elisabeth Hammam Lie, ordförande i SFIS.

Ingrid Anderson har jobbat i biblioteksbranschen sen 2004 har tidigare bl varit med i planerandet och öppnandet av nytt bibliotek i Hallonbergen 2010 där hon startade samråd med Komvux och föreningar i lokalsamhället samt drog igång språkcafé för nya svenskar. Samma år var hon med och tog emot pris som Sveriges Bästa Lättlästa bibliotek. Under 2012-2013 var Ingrid med i den projektgrupp som medverkade till att Hallonbergens bibliotek blev Sveriges första HBT-certifierade bibliotek 2013. Under 2018-2020 var Ingrid styrelseledamot och kassör i SFIS Stockholm.

Priset kommer delas ut 26 maj 2020 i samband med SFIS vårkonferens 2020 och årsmöte.

Fakta:

Priset ”Årets Informationsspecialist” tilldelas varje år en nytänkande informationsspecialist som med kompetens och kvalitet i fokus skapat mervärde för den organisation och det sammanhang där hen verkar.

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Mer info: https://www.sfis.nu/

Presskontakt : Elisabeth Hammam Lie.

Kontaktinformation:
Ingrid Anderson
ingrid.h.andersson@sll.se

SFIS, Svensk förening för informationsspecialister          
Elisabeth Hammam Lie
info@sfis.nu
08-790 77 12