”Årets Informationsspecialist” 2021 tilldelas Agneta Lindsten

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS delar ut ”Årets Informationsspecialist 2021” till Agneta Lindsten, anställd på biblioteket, avdelningen forskningsstöd vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
(se: www.slu.se – Sök personal)

Agneta Lindsten tilldelas priset, för sitt stora engagemang for forskningsstöd som här sammanfattats av avdelningschef Peter Nilén:
”Agneta Lindsten har i sitt yrkesliv förenat rollen som informationsspecialist med forskarens perspektiv. Efter en forskarkarriär på Göteborgs universitet med doktorsgrad inom växtfysiologi, arbetade Agneta inom det privata näringslivet, bl a på Astra Zeneca som Information Scientist/Analyst. I rollen som bibliotekarie inom forskningsstödet vid SLU-biblioteket på SLU har Agnetas fokus varit systematiska sökningar, doktorand-undervisning samt bibliometri och analys. 

I Agnetas arbete som informationsspecialist förenas en stor förståelse för forskarnas situation och skiftande ämnesbakgrund, med analys- och initiativförmåga att arbeta fram nyskapande lösningar till gagn för SLU:s verksamhet.

Särskilt framgångsrikt de senaste åren har varit Agnetas arbete med att stödja SLU:s strategiskt prioriterade arbete inom hållbar utveckling i form av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals (SDG). Tillsammans med kollegor från SLU-biblioteket och i nära samarbete med enheten SLU Global, har Agneta med stort nytänkande utvecklat tjänster för att visa hur SLU:s vetenskapliga publikationer bidrar till Agenda 2030. Agneta har med sin förmåga att samarbeta med olika delar av SLU:s verksamhet starkt bidragit till en tjänst som har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Agneta har vidare arbetat mycket med frågor om öppen vetenskap, t ex i SLU:s doktorandkurs och utvecklingen av alternativa mått, Altmetri, att påvisa hur forskningen uppmärksammas i samhället och i media. Agneta var också en av författarna i SLU-bibliotekets rapport Öppen vetenskap vid SLU: en förstudie.

Ett annat fokus handlar om systematiska översikter, där Agneta varit drivande i det kollegiala arbetet att stödja SLU:s forskare och att utveckla en tjänst för metoder och resurser, SLU hub for systematic reviews. I detta arbete, liksom inom andra delar av sin profession, har Agneta också en stor förmåga att dela med sig av sina kunskaper inom olika nätverk, bl a inom Nätverket för systematiska sökningar inom Svensk biblioteksförening.

I det globala perspektivet deltar Agneta i EU-projektet Long Term EU-AU Research and Innovation Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agricupture (LEAP4FNSSA) i utvecklingen av FNSSA Project Database. 

För Agneta är informationshantering, kunskapsdelning och utvecklingen mot öppen vetenskap inte enbart en fråga om licenser, polices, meritering etc. utan i hög grad hur den forskande och studerande människan kan orientera sig i nutidens komplexa informationslandskap. Agneta har förmågan att ställa kritiska frågor; hur söker man, hur bedömer man vad som är relevant och trovärdigt, hur sammanställer man, hur skapar man kunskap och hur kan vi som bibliotek bidra till våra lärosätes kunskapsuppbyggnad?

Agneta förenar i sin yrkesroll ett kritiskt kvalitativt perspektiv med en stor förståelse för och kunskap om användarnas behov, oavsett om det handlar om informationssökning för att hjälpa en forskare med en systematisk sökning eller knowledge management, i form av uppbyggnad av struktur för en databas, eller att utveckla ett nytt koncept för att visa hur SLU bidrar till hållbarhetsmålen.”

Avsändare av pressmeddelande:
Elisabeth Hammam Lie, ordförande i SFIS
tel: 08-790 77 12
Mail: info@sfis.nu
2021-06-03

SFIS alla Årets Informationsspecialist kronologisk (pdf)