Skip to content

Resestipendiet

SFIS har inrättat ett resestipendium för SFIS medlemmar. Ändamålet med resan kan vara

  • Seminarium/konferens
  •  Arbetsvistelse/ auskultering
  •  Studievistelse

Pengarna ska gå till deltagaravgift, resa och visum, boende (budget/mellanklasshotell under vistelsen) samt andra särskilda kostnader för resans genomförande och ha relevans för SFIS medlemmars professionella verksamhet och intresseområden.


Stipendiat utses av SFIS styrelse. Den som söker stipendiet ska i sin ansökan motivera varför hen vill delta och på vilket sätt denne tänker sig kunna använda de kunskaper och erfarenheter konferensen förväntas ge i sitt arbete. Styrelsens värdering av motiveringen är det avgörande urvalskriteriet.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda 1 mars 2025.

Den som får stipendiet ska rapportera till SFIS styrelse om de erfarenheter resan har gett senast två månader efter resan. Rapporten kommer att publiceras på SFIS webbplats. Stipendiet är på 15 000 kr. Stipendiaten meddelas senast 1 april.


SFIS resestipendium offentliggörs vid SFIS vårkonferens.