Intervju med Maria Björklund, resestipendiat för SFIS 2023

Vi på SFIS är glada att meddela att Maria Björklund på Medicinska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet är först ut med att ta emot vårt årliga resestipendium.

Som Maria själv beskriver det arbetar hon i två roller som bibliotekarie och informationsspecialist. Å ena sidan jobbar hon med att undervisa bland andra läkarstudenter och internationella studenter på folkhälsoprogrammet och å andra sidan jobbar hon med forskningsstöd till systematiska översikter. Här ligger fokus på ett processorienterat synsätt – att vara en del av forskningsprocessen med allt vad det innebär.

Maria menar att vi som informationsspecialister ingår i en lärprocess där det inte enbart handlar om att söka information utan också att kritiskt bedöma, välja ut och tillämpa denna information på ett sätt som kommer vården till godo. Det är att använda evidens och den röda tråden för Maria är just evidensbaserad medicin och forskningsmetodik för läkare och folkhälsovetare.

Maria sökte resestipendiet med sikte på att delta på Cochrane Colloquium i London i september. Eftersom konferensen senast hölls 2018 tror hon att detta blir ett tillfälle att samla kraft, uppdatera sig, bli inspirerad och titta framåt vad gäller fortsatt arbete med metodutveckling. Hon vill såklart också passa på att berätta om arbetet med systematiska översikter i Lund och det samarbete som lett till att Cochranes verktyg och metoder används för studenter, doktorander och forskare.

Maria berättar vidare hur stor betydelse Cochrane- metodiken haft för hennes yrkesutövning och utveckling som informationsspecialist från första början. Cochrane beskriver hon närmast som ett väldigt energiskt, entusiastiskt och inkluderande sammanhang att befinna sig i, som både gynnat studenter och forskare och som engagerar informationsspecialister att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter. Det finns gott om nätverksmöjligheter och det är lärorikt att ta del av den rigorösa metodiken som finns som stöd i att göra systematiska översikter inom evidensbaserad medicin.

Det finns många saker man kan fokusera på men är det något Maria tycker är spännande och inspirerande med systematiska översikter så är det hur olika kompetenser möts och samverkar. Inte minst inom Cochrane har generositet och delade erfarenheter gett utrymme för kreativitet och hög kvalitet. Att testa sökstrategier är rätt så mycket av ett detektivarbete, menar Maria, som också understryker vikten av samarbete och samverkan mellan olika professioner. Det är inget ensamarbete att vara en del av en forskningsprocess, utan tvärtom att i hög grad jobba tillsammans som ett team.

Viktigt att tänka på om man vill lära sig mer om systematiska översikter är att läsa på om olika metoder för litteraturöversikter och fördjupa sig i processen runtikring – både vad som händer innan och efter de olika vägval som finns gällande urval och kvalitetsgranskning.

Vi ser fram emot att höra mer om Marias erfarenheter av konferensen längre fram. Med detta vill vi passa på att gratulera Maria till stipendiet och önska henne en riktigt givande vistelse i London i september.

Vill du också söka SFIS resestipendium?
Se kommande utlysningar på https://sfis.nu