Dags att nominera till Årets Informationsspecialist 2023

Bästa SFIS-medlem,

Årets informationsspecialist 2023!
Nominera en förtjänt kollega eller dig själv till … 

Årets informationsspecialist är en utmärkelse som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet.

Årets informationsspecialist står för nytänkande, kompetens och kvalitet och skapar mervärde för den organisation som hen arbetar i.

Årets informationsspecialist kan nomineras av den som är medlem i SFIS och den som nomineras ska också själv vara medlem i föreningen. Pristagaren utses av SFIS styrelse. Nomineringar med motivering ska vara SFIS tillhanda via mejl senast 7 maj kl 23:59, 2023 och skickas till info@sfis.nu.

Ange Nominering Årets Informationsspecialist 2023 i ämnesraden. Nomineringar som kommer in för sent kommer inte att beaktas. Pristagaren kommer informeras i god tid innan vårkonferensen/årsmötet.

Årets informationsspecialist delas ut i samband med vårkonferensen/årsmötet i juni 2023. Frågor riktas till: info@sfis.nu.