Mottagare av SFIS resestipendium 2024 är Martin Iinatti Brengdahl

 
SFIS resestipendium instiftades 2023 och syftar till att ge medel för en resa med ”relevans för SFIS medlemmars professionella verksamhet och intresseområden.” https://sfis.nu/resestipendiet/
 
När ansökningstiden för SFIS resestipendium för 2024 gick ut 1 mars 2024 hade totalt 7 ansökningar inkommit. För styrelsen vidtog ett svårt och samtidigt angenämt arbete att utse en vinnare. Alla ansökningar hade relevans för SFIS medlemmar och hade väl underbyggda motiveringar. Styrelsen valde att bifalla den ansökan vars syfte var närmast SFIS:s inriktning med informationsspecialister.
Till mottagare av SFIS resestipendium 2024 blev således Martin Iinatti Brengdahl som avser åka på Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy i Reykjavik Island november 2024.
Martin Iinatti Brengdahl förväntas, efter konferensen, skriva en rapport som publiceras i SFIS blogg samt delta i ett öppet möte och berätta om sina erfarenheter vid konferensen.
Resestipendiet är på 15000:-
 
Martin är verksam vid Linköpings universitetsbibliotek och då två ledamöter i styrelsen, varav den ena ordförande, också är det vill SFIS göra tydligt att dessa två inte deltog i beslutet för att undvika jäv.
SFIS styrelse genom Kajsa Gustafsson Åman, ordförande SFIS.