Mottagare av SFIS resestipendium 2023 är Maria Björklund

Mottagare av SFIS resestipendium 2023 är Maria Björklund vid Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Maria ska använda pengarna till att delta vid Cochrane Colloquium, London 4-6/9 2023. Förhoppningen är att Maria ska presentera tillsammans med tre medförfattare.
SFIS resestipendium inrättades 2023 och Maria är den första som tilldelats det. Syftet med resestipendiet är att underlätta för medlemmar att delta i kompetensutvecklande verksamhet som konferens eller arbetsvistelse.