PRESSMEDDELANDE 2022-06-09

Bild1

www.sfis.nu; info@sfis.nu; kansli: 08-121 513 39        

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, ger utmärkelsen
”Årets Informationsspecialist 2022” till Elisabeth Ejemyr, 
informationsspecialist på Advokatfirman Vinge.

Se: https://www.vinge.se/ – Våra medarbetare, (här finns bild och kontaktuppgifter) samt LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elisabethejemyr/

Elisabeth Ejemyr tilldelas priset, för sitt stora engagemang för juridisk informations- och kunskapsförsörjning. Ett särskilt intresse och engagemang ligger i utveckling av och tillgång till juridisk litteratur och information i digitalt format samtidigt som hon värnar om att kunskapen om äldre analoga källor inte får gå förlorad. Juridikbranschen har en särskild utmaning i att information som sträcker sig decennier och århundraden bakåt fortfarande kan vara högst aktuell i det dagliga arbetet. Mötet mellan människa och information har alltid intresserat Elisabeth vilket har lett henne till arbeten inom såväl universitets- och specialbibliotek som flera företagsbibliotek. I Elisabeths arbete som informationsspecialist vid Advokatfirman Vinge förenas ett stort intresse för juridikämnet och en förståelse för och kunskap om användarnas behov med en stark servicevilja som bidrar till ett värdefullt affärsstöd för advokatbyråns medarbetare. Ämnen som digitalisering, AI och LegalTech med alla dess fördelar och utmaningar följer Elisabeth med stort intresse.

För Elisabeth är informationssökning och omvärldsbevakning en rolig utmaning och hon drivs av nyfikenhet att lära nytt. Hon missar sällan en chans att förkovra sig genom att läsa, lyssna på poddar, delta i onlinekurser eller konferenser. Hon är en uppskattad kollega som gärna delar med sig av kunskap och som gör ”det lilla extra” för bibliotekets användare.

Elisabeth har också ett stort engagemang för företagsbibliotek och andra specialbibliotek och deras betydelse för den organisation de tillhör. Hon har bidragit till att sprida kunskap om företagsbibliotek och andra typer av specialbibliotek genom olika publikationer och konferensbidrag genom åren. Här kan särskilt nämnas artikeln ”Implementing Nano-Learning in the Law Firm” i Legal Information Management (2019) och ett bidrag om juridisk informationssökning i Kungliga bibliotekets antologi Världen där utanför – bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (2018) samt nu senast ett kapitel om specialbibliotek i den nyligen utgivna Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (red: Blomgren m. fl., Studentlitteratur, 2022). Vid ett flertal tillfällen har hon föreläst om aktuella ämnen på konferenser både i Sverige (SFIS) och utomlands på BIALLs konferenser (British & Irish Association for Law Libraries) och Nordic Law Libraries Conference.

Elisabeth Ejemyr har under många år varit medlem i Svensk förening för informationsspecialister och också i flera omgångar suttit i styrelsen för lokalföreningen i Stockholm.
                                  /Elisabeth Hammam Lie, ordförande