Årets informationsspecialist 2022

Årets informationsspecialist 2022, Elisabeth Ejemyr, har berättat om sitt arbete och sina erfarenheter från den privata bibliotekssektorn. SFIS rapporterar härmed från ett fullspäckat föredrag som lyfter fram en väldigt spännande men tyvärr ganska bortglömd del av bibliotekslandskapet, nämligen företagsbibliotek. Sedan 2011 jobbar Ejemyr på advokatfirman Vinge, som specialiserar sig på affärsjuridik. Det som präglar hela föredraget är insikten om att det som sker i omvärlden i allra högsta grad påverkar oss som jobbar med biblioteksverksamhet. Ejemyr nämner alltifrån Brexit, till #metoo, Covid-pandemin och kriget i Ukraina, och menar att allt detta i slutändan blir till juridiska frågeställningar. Som bibliotekarier och informationsspecialister befinner vi oss i hög grad i händelsernas centrum – inte minst om man som Ejemyr arbetar inom en organisation med stor spännvidd och mycket varierande informationsbehov.

Ejemyr, som sedan tidigare har ett stort intresse för informationsförsörjning kopplat till samhällsfrågor och juridik, berättar att vi som informationsspecialister kan bidra till att stärka bibliotekets roll genom att ta fram rätt underlag i rätt tid. Även om det är en service som inom organisationer ofta kallas något annat och innebär ett bredare uppdrag, så kvarstår det faktum att vi jobbar med information och att vår specifika kompetens ligger i att vägleda våra klienter i informationsflödet.

Vad är då utmärkande för företagsbibliotek? För det första bör man komma ihåg att de inte är offentliga och öppna för allmänheten på samma sätt som andra bibliotek, utan privat finansierade och inriktade på en intern användarkrets. Fördelen är en hög grad av självbestämmande och stort utrymme för att skräddarsy sina tjänster, medan nackdelen är att man inte på samma sätt kan ta del av konsortieavtal och därmed får betala dyrt för exempelvis databaser. För det andra är biblioteket på ett avgörande sätt styrt utifrån verksamhetens behov. Eftersom man ofta jobbar ensam eller tillsammans med enstaka andra får man prova på väldigt många arbetsuppgifter som man kanske inte skulle göra i en mer specialiserad arbetsmiljö. Detta ger omväxling samtidigt som det är viktigt att man har ett professionellt nätverk för erfarenhetsutbyte, detta oavsett om organisationer på ett annat sätt kan ses som konkurrenter. En viktig del av arbetet i en intern biblioteksmiljö är också det faktum att man jobbar under sekretess. Men med sekretess handlar det om att inte prata öppet om företagets kunduppdrag, medan exempelvis låntagaruppgifterna är öppet tillgängliga för att medarbetare som behöver en bok ska veta vem som för tillfället har den hos sig. Eftersom böcker och annat material inte får lånas hem så finns alltid materialet att tillgå inom organisationen.

En företagsbibliotekarie behöver både simultanförmåga och kunna prioritera, fortsätter Ejemyr. Ofta jobbar man under en viss tidspress. Viktigt är också att vara kostnadseffektiv och kunna visa på bibliotekets värde för den övriga verksamheten. Men som Ejemyr påpekar, kan vi också vända på det och ställa oss frågan vad det kostar för företaget att inte ha tillgång till en informationsspecialist. För att addera värde kan biblioteket sträva efter att alltid vara synliga i organisationen och hänga med i vad som händer och tänka på hur biblioteket kan bidra.

Vad är egentligen en informationsspecialist, frågar vi oss ofta. Ejemyr beskriver hur det i många fall är flera yrken i ett. En bibliotekarie kan vara såväl lärare som internkommunikatör, tekniker och researcher. Vi tillgodoser informationsbehov, men i vår roll ingår även omvärldsbevakning och mycket mer. Vi måste också vara på tårna och ge oss ut på okända territorier. Ejemyrs föredrag uttryckte på ett ypperligt sätt hur bibliotekarier och informationsspecialister kan utveckla nya kompetenser som behövs i framtiden genom att vi lär av varandra och delar med oss av vår kunskap, nyfikenhet och engagemang. På så vis kan vi också förfina vår kompetens och våra strategier för att nå ut med den.