Biblioteksgeografi

Den 26 april släpptes antologin Biblioteksgeografin.  Biblioteksgeografin är ett översiktsverk som på ett kartläggande vis introducerar de vanligaste bibliotekstyperna i Sverige samt sätter in dem i relevanta begreppsliga, juridiska och historiska sammanhang. I antologin presenteras och analyseras ett stort antal bibliotekskategorier såsom folk-, national-, skol-, företags- och sjukhusbibliotek.
Syftet med boken är att ge en vetenskaplig men även verksamhetsnära presentation av både biblioteksväsendet och biblioteksforskningen. Boken är tänkt att användas som kurslitteratur på såväl grundläggande som avancerad nivå inom i första hand biblioteks- och informationsvetenskap men man vill också nå ut till professionen och till alla som är intresserade av bibliotek som fenomen.
Utöver kapitlen om folk och forskningsbibliotek finns det ett kapitel om specialbibliotek och ett kapitel om företagsbibliotek skrivna av Elisabeth Ejemyr och Ann-Christin Karlén Gramming som bägge är aktiva inom SFIS.
Ann-Christin Karlén Gramming har arbetat som bibliotekarie och informationsspecialist på Advokatfirman Vinge i över 20 år. Hon har tidigare varit ordförande i Svensk förening för informations­specialister och har ett stort engagemang och nätverk inom biblioteksvärlden, både nationellt och internationellt.
Elisabeth Ejemyr arbetar som bibliotekarie och informations­specialist på Advokatfirman Vinge och har under cirka 25 år arbetat med juridisk informationssökning och omvärldsbevakning, både som statligt anställd och i näringslivet. Hon har stort intresse för kunskaps­försörjning och frågor som rör digitalisering. 
Läs mer om boken på förlagets webbsida