Skip to content

Stadgar

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister (fram till 2002-01-01 Tekniska Litteratursällskapet).

Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

SFIS stadgar 2018 (pdf)