Skip to content

Stadgar

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister (fram till 2002-01-01 Tekniska Litteratursällskapet).

Fastställda vid ordinarie och extraordinarie årsmöte 2021.  Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

SFIS stadgar 2021 (pdf)