Skip to content

Styrelse & kontakt Stockholm

Ordförande
Helena Michon-Bordes

Vice ordförande och sekreterare
Elisabeth Ejemyr
elisabeth.ejemyr@vinge.se

Kassör
Elisabeth Hammam Lie

Suppleant
Barbro Bornsäter

Suppleant
Fredrica Höhmann

Kontaktperson gentemot Uppsala universitet är Barbro Bornsäter och för Södertörns högskola är Fredrica Höhmann.

Styrelse & kontakt Stockholm

Min sida

Se och uppdatera dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Bli medlem

Gå med i föreningen och ta del av förmånerna.