Skip to content

Styrelse & kontakt Stockholm

Ordförande
Elisabeth Hammam Lie (ordförande i Stockholm och i nationella föreningsstyrelsen)
KTH Biblioteket
hammam@kth.se

Vice ordförande
Nina Bloch

Kassör
Eva Müller
eva@contentonline.com

Sekreterare
Elisabeth Ejemyr
elisabeth.ejemyr@vinge.se

Suppleant och styrelsens representant i nationell valberedning
Moniqa Norrgård
moniqa.norrgard@trafikverket.se

Kontaktperson gentemot ABM-utbildningen på Uppsala Universitet (studerandeverksamhet) är Moniqa Norrgård och nya utbildningen på Södertörn är vice ordföranden Nona Bloch.

Styrelse & kontakt Stockholm

Min sida

Se och uppdatera dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Bli medlem

Gå med i föreningen och ta del av förmånerna.