Skip to content

Styrelse & kontakt Västsverige

Valda vid årsmötet 2021-03-16, Zoom:

Ordförande: Elisabeth Hammam Lie (till lika ordförande i SFIS nationella)
hammam@kth.se

Vice ordförande: Marco Schirone (Väst, ledamot i SFIS nationella)
marco.schirone@chalmers.se

Ledamot: Pernilla Andersson (Mellansverige, ledamot i SFIS nationella)
pernilla.andersson@mdh.se

Styrelse & kontakt Västsverige

Min sida

Se och uppdatera dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Bli medlem

Gå med i föreningen och ta del av förmånerna.