Skip to content

Styrelse & kontakt Sydsverige

SFIS Sydsveriges styrelse 2021:

Ordförande
Jenny Hallström
jenny.hallstrom@ub.lu.se

Vice ordförande
Linda Grandsjö
linda.grandsjo@med.lu.se

Sekreterare
Anna Pettersson
anna.pettersson@ch.lu.se

Kassör
Inga-Lill Blomkvist
ilb@nias.ku.dk

Ledamot
Maria Ohlsson
maria.ohlsson@mtm.se 

Ledamot
Anna Wiberg
anna.wiberg@jur.lu.se

Styrelse & kontakt Sydsverige

Min sida

Se och uppdatera dina medlemsuppgifter i medlemsregistret.

Bli medlem

Gå med i föreningen och ta del av förmånerna.