Vi sparkar igång omvärldsnätet …

Vi har nu ny kontaktperson till omvärldsnätet! 
Följ länken och se hur du får kontakt …