Presentation från föreläsning om Användning av öppna lärresurser inom högskolan

Här kommer presentationen från Kjell Nymans föreläsning den 11 mars om temat: Användning av öppna lärresurser inom högskolan i Sverige. 
Tryck HÄR för att ladda ner presentationen.