Skip to content

Omvärldsnät

Intressegrupp för omvärldsbevakning och omvärldsanalys
(SFIS Omvärldsnät)

  • Jobbar du med omvärldsbevakning/omvärldsanalys för egen eller andras räkning?
  • Har du tänkt starta upp sådan verksamhet?
  • Är du intresserad av att ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina?

SFIS Omvärldsnät är ett forum för kompetensutveckling, nätverkande, erfarenhetsutbyten samt stärker professionen inom omvärldsbevakning/omvärldsanalys.

Samordnare

Marcus Karlsson
Kontakta: medlem@sfis.nu för kontaktinformation
Ange Omvärldsnät i ämnesrad