SFIS, Teknikdagen, AI och digitalisering

Teknikdagen 2021 måste deklareras som ånyo vara en succé! 16 år i rad har SFIS Mellansverige arrangerat denna intressanta och högst relevanta konferens, med Kajsa Gustavsson Åman som samlande och drivande kraft, från Linköpings Norrköping-campus. Årets fokus var AI (artificiell intelligens) i samhälle och på bibliotek, ur en rad kompletterande perspektiv. – Det stod klart att om än vi förvaltar och delar med oss av intellektuell substans/kunskap så gör vi det med hjälp av teknik redan och kan vara behjälpta av att göra än mer så, inklusive lära oss mer och vidareutveckla våra tjänster genom att söka än mer kunskap inom t ex data science och logistik. Vi berörde indirekt fältet forskningsdata (lagra) och möjligheten att undersöka stora mängder data (hämta) och vad som krävs för det.

Digitaliseringens möjligheter och risker ligger på bordet och vi behöver rusta oss än mer för att möta den. Det gör vi bäst tillsammans. SFIS är en av flera kanaler att göra detta genom, nationellt så väl som lokalt. Alla krafter behövs idag! Det är lärande organisation och kompetensutveckling i vardagen som gäller! SFIS skapades över behovet av att stärka de tekniskt vetenskapliga bibliotekens verksamhet. Idag genomsyrar teknik allas vardag.

SFIS nationellt fungerar som paraply för de lokala avdelningarna, som får verksamhetsbidrag från nationella. Det ger frihet till egna initiativ, men med nationella föreningen i ryggen kan man även arrangera nationella satsningar lokalt ifrån. För visst händer det olika saker omkring i landet. Exempelvis är den geografiska närheten till Danmark (ofta omtalad som ett föregångsland vad gäller biblioteksutveckling) relevant för utvecklingen i Väst och Syd.

Omständigheter och villkor förändras. Kraftfält kan förändras. SFIS uppstod ur ett behov kanaliserad genom ledningsskiktet, i en annan historisk tid. Med digitaliseringen kommer arbetsmarknaden och samhället radikalt förändras framöver. Medarbetaren har ett egenintresse av att säkra sin anställningsbarhet framöver; ledning och medarbetare tillsammans att säkra att biblioteken fortsätter leverera och upplevas relevanta i vår samtid.

Ett positivt utslag av pandemin vi upplevt tillsammans (inte över än) är upptäckten av att det går alldeles utmärkt – om inte lättare – att samla deltagare, genom exempelvis digitala konferensplattformar.

Föreningslivs-engagemang är CV-byggande och har historiskt varit en skola i praktiskt demokratiutövande. Låt oss inte tappa föreningslivskompetensen (!) till de lösa nätverkens fördel (?). Här är din möjlighet att tillhöra en professionell gemenskap och ge/få genom den.
Tillsammans blir vi starkare!

Ditt ansvar: vänligen kom ihåg att logga in under https://sfis.nu/medlemssidor/ och kolla att vi har korrekt kontaktuppgifter så vi når dig. Detta är synnerligen viktigt vid fakturering av medlemsavgift. Kontaktuppgift till kansliet är: sfis@foreningshuset.se.