Medlemmarnas betydelse för föreningens verksamhet

SFIS, tidigare TLS, närmare bestämt Tekniska Litteratursällskapet, fyller i år 85 år – en respektingivande ålder! Under den tiden har arenan förändrats radikalt; vilket medfört att föreningens verksamhet förändrats. Föreningens inre liv har färjats av de individer och medlemmar som befolkat den till envar tid. Låt oss skänka dem en tanke.

SFIS är en ideell förening förankrad kring behov av kunskap, utbildning och näringsliv, närmare bestämt inom ingenjörsvetenskaperna. Ett exempel som har bäring på föreningens tillblivelse är Hilda Sofia Lindstedt. Ur Riksarkivets källor kan läsas:

”Ett annat initiativ från L[indstedt]:s sida var bildandet i jan 1936 av Tekniska litteratursällskapet. På hösten 1935 hade L haft ingående diskussioner med TT:s chefredaktör Karl A Wessblad o civilingenjör Fritiof F:son Holmgren, som många år varit daglig besökare på KTHB [Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek], där han fick dokumentationsmaterial bl a till sitt arbete Svenskt tekniskt kartotek. De tre var eniga om behovet av att öka kontakten mellan de tekniska biblioteken o dem som skulle utnyttja dessas resurser. Så föddes idén till att bilda en sammanslutning bestående av forskare o lärare o av representanter för statliga tekniska verk, för branschorganisationer, för teknisk fackpress, för referenter av teknisk litteratur samt för offentliga o privata tekniska bibliotek.” 

Hilda Sofia Lindstedt blev TLS:s första hedersledamot.

Läs mer om Hilda Sofia Lindstedt –   Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Andréasson), hämtad 2021-06-05.

Läs mer om Hilda Sofia Lindsedt – riksarkivet.se 

SFIS utser sedan 2009 Årets Informationsspecialist. Det är extra roligt att kunna lyfta fram en av våra kollegor i ljuset; samtidigt finns parallellt alla de andra som också bidrar till helheten.
Årets Informationsspecialist 2021 är Agneta Lindsten, SLU. – Vi gratulerar!
Betydelsen av hederutnämnandet är också att påminna omgivande samhälle om vad vår profession faktiskt  bidrar med. – Vi kan absolut bli duktigare på att marknadsföra våra kompetenser!

Därför behöver vi också varandra! Vi behöver både nätverkandet internt och tillgång till den kollektiva intelligensen! Vi introducerar nu SFIS med föreningssida på LinkedIn med dito forum under medlemsinloggning.

En utmaning i tiden för föreningslivet generellt är två saker: generationsavgångar av rutinerade föreningslivmedborgare och övertron att nätverkande räcker. Vad som faller bort blir kontinuiteten och därigenom syftet.

Nu när SFIS fyller 85 år har sittande styrelse, med medlemmarnas stöd i årsmötesbeslut 2020 sänkt medlemsavgiften, moderniserat hemsidan (med respekt för tidigare strukturer), tagit fram ny färgstark logo och tagit hjälp av Föreningshuset kring administrativa processer.

Vi önskar varandra GRATTIS till mogen ålder, samtidigt som vi kavlar upp armarna tillsammans och tar nya tag i mötet med nya utmaningar!


– VÄLKOMMEN in i framtiden med SFIS!