Tack för det gamla! Välkommen över i 2022!

Vi har anledning att klappa oss själva på axeln, glädja oss tillsammans och vara nöjda med insatserna efter ett nytt år präglad av exceptionella arbets- och levnadsvillkor. Digitalisering av samlingar och tjänster har varit – bibliotek och informationstjänster, anställda och dess användare – till stor hjälp; de virtuella kommunikationskanalerna likaså. Personal har haft branta nyinlärningskurvor och kollegialt lärande har praktiserats springande. –  Eloge till oss alla!

Vi som förening har tillsammans, nationella föreningen och lokalavdelningarna, arrangerat årsmöten och konferenser:  vårkonferensen (värd: Syd) på temat Informationsspecialist i en värld av konspirationsteorier, infodemi och kunskapsmotstånd , Teknikdagen (värd: Mellansverige, för 16:e gången i rad (!)) kring temat AI, och Biblioteken och Agenda 2030 (värd: Syd). Det har hållits en rad AW/kvällsarrangemang på olika teman (värd Stockholm).

En erfarenhet är att det är lättare att samlas virtuellt. Men vi längtar också efter att träffas fysiskt. En viktig iakttagelse är att vi behöver både det nationella OCH det lokala nätverket; irl (in real life) och det virtuella ersätter inte varandra – de är komplementära kommunikationsplattformar.

Inte att förglömma: till Årets Informationsspecialist 2021 utsågs: Agneta Lindsten, SLU.

Nu önskar vi varandra tid för återhämtning, God Jul & Gott Nytt År.
– På återseende i 2022!