En kort årssummering och framåtblick med Kajsa Gustafsson Åman, ordförande för SFIS

Hur skulle du summera året som gått, sett med informationsspecialisters ögon?

Jaa, man skulle nog kunna säga AI, AI och AI.

Vad har du för vision för SFIS det nästkommande året?

Att vi är en aktiv förening och ett nätverk för medlemmar att hitta fram till varandra. Vi vill ha en lagom nivå av aktiviteter, som går relativt enkelt att genomföra. Vägen framåt är att gemensamt i styrelsen sätta mål för föreningen och hitta sätt att uppnå dem. Vi är en liten förening. Vi behöver driva den framåt tillsammans. Viktigt därför att alla är aktiva på sitt sätt. Alla kan bidra. Vi jobbar också aktivt i styrelsen med att hitta bra arbetsstrukturer och sätt att dokumentera det vi gör.

Vad har du för förväntningar på 2024?

AI klarnar lite mer och det blir ännu mer bra verksamhet i SFIS.

 

Med detta önskar SFIS ordförande och övriga styrelse samt lokalföreningar en riktigt god jul och gott nytt år.