Nyhetsbrev

SFIS – Nu släpper vi ny hemsida!
VÄLKOMMEN in i framtiden med oss!!

Vi firar med ny modern hemsida och ny grafisk profil!
Vi breddar våra sociala medier och kliver ordentligt in på LinkedIn med en öppen publik sida och en för grupp som kräver medlemsinloggning; parallellt med hur vi gjort på Facebook.

Vi har sänkt medlemsavgiften och lägger fram förslag till nya stadgar på årsmötet 15 juni. Vi har tagit Föreningshusets tjänster till hjälp vad gäller kanslitjänster, utöver nytt online ekonomihanteringssystem.
Administrationen effektiviseras. Medlem kan logga in på min sida och se både faktura och avläsa om den är betalt korrekt. Första gången du loggar in på medlemssidorna så gör du så här: Klicka på knappen Glömt lösenord och ange den epostadress som du har registrerat hos föreningen. Du får du ett email med vidare instruktioner.
Med samma lösenord kan du också logga in på vår hemsida och ta del av information som endast är öppen för medlemmar. 

– Det ska vara enkelt att vara medlem i en förening! Fokus på sak-frågorna! Samtidigt har det varit roligt att ägna senaste året till att ställa huset i ordning. – Jag vill tacka alla som deltagit i processen!

Det har varit ett märkligt år och många har väl upptäckt, kanske med lite förvåning (?) hur väl förberedda våra verksamheter var inför dessa tider av utlokaliserat arbete. Ett lysande exempel på den arbetsformen och med en berömvärd insats som praktiker inom professionen är Årets Informationsspecialist 2021, Agneta Lindsten från SLU. – Läs mer om detta på hemsidan.

Som förening har vi även märkt att det faktiskt har varit enklare att få medlemmar (inklusive icke dito) att ansluta sig till evenemang när de nu hållits på zoom. Vilket har varit glädjande!

Nu närmast: VÅRKONFERENS och årsmöte 15 juni. – Utöver spännande teman och intressanta föreläsare ska det bli roligt att höra grafisk designer Marco Taavo berätta hur han tänkt i skapandet av SFIS nya grafiska profil. Färger: Coral och Oxford blue.
KOM MED och HÖR BERÄTTELSEN!

Läs mer på nya hemsidan

Här hittar du info om kommunikationsvägarna