Skip to content

Svensk förening för informationsspecialister

Personer i möte pekar med pennor

Kompetensutveckling

Möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad.

Barn med vr glasögon

Omvärldsbevakning

Möjlighet till att hålla dig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustrin, informationsresurser, IT, aktuell forskning samt s k best practice.

Teamwork. Händer bildar en ring.

Nätverkande

Tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Bli medlem

Det här får du som medlem

Ditt bidrag räknas också!

  • Forum för kompetensutveckling!
  • Glädjen att utvecklas tillsammans med andra
  • Inbjudningar till AW:s, seminarier och konferenser
  • Kontaktnät, lokalt och nationellt
  • Omvärldsbevakning

Kalendarium

Aktuella notiser & artiklar 

Ordförande har ordet

SFIS på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Så är det ytterligare en uppföljare. På Teknikdagen 2022 berättade Katarina Wiberg om arbetet Kungliga biblioteket skulle göra med att utreda nationella riktlinjer om Öppen vetenskap. Utredningen är inte klar ännu men Katarina ska ge oss in blick in i processen.
sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
.
... See MoreSee Less

Så är det ytterligare en uppföljare. På Teknikdagen 2022 berättade Katarina Wiberg om arbetet Kungliga biblioteket skulle göra med att utreda nationella riktlinjer om Öppen vetenskap. Utredningen är inte klar ännu men Katarina ska ge oss in blick in i processen. Https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/ .

När Chat GPT lanserades blev det uppror i många världar, framför allt de pedagogiska och de kreativa. Kan man lita på att texter är skrivna av de som uppger sig som författare? Hur är man säker på att eleven/studenten tillgodogjort sig kunskaperna när det kan vara en AI som skrivit? Kan man använda Chat GPT och dess kusiner på nya kreativa sätt?
Anna Söderström koordinator vid Linköping universitets pedagogiska enhet Didacticum, kommer att berätta för oss hur man kan använda och förhålla sig till Chat GPT.
sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
... See MoreSee Less

När Chat GPT lanserades blev det uppror i många världar, framför allt de pedagogiska och de kreativa. Kan man lita på att texter är skrivna av de som uppger sig som författare? Hur är man säker på att eleven/studenten tillgodogjort sig kunskaperna när det kan vara en AI som skrivit? Kan man använda Chat GPT och dess kusiner på nya kreativa sätt? Anna Söderström koordinator vid Linköping universitets pedagogiska enhet Didacticum, kommer att berätta för oss hur man kan använda och förhålla sig till Chat GPT. Https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/

Comment on Facebook

Jajamen! Vi ses!

Vi fortsätter den digitala linjen men nu med en mer bångstyrig AI – Anna Söderström, koordinator vid Linköping universitets pedagogiska enhet Didacticum, kommer att berätta för oss hur man kan använda och förhålla sig till Chat GPT.
sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
... See MoreSee Less

Vi fortsätter den digitala linjen men nu med en mer bångstyrig AI – Anna Söderström, koordinator vid Linköping universitets pedagogiska enhet Didacticum, kommer att berätta för oss hur man kan använda och förhålla sig till Chat GPT. Https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/

För tre år sedan startade Biblioteken i Malmö en resa mot gemensam hantering av alla medier och i samband med detta införde man, som första svenska bibliotek, IMMS; ett algoritmstyrt logistiksystem för att underlätta mediehanteringens alla delar (förvärv, katalogisering, fördelning, reservationshantering). Nu berättar Hedija Kodzaga, sektionschef för Medier och system och Ellen Håkansson, Mediestrateg, om resan, effekterna och de långsiktiga målbilderna av automatiseringen.

sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
... See MoreSee Less

För tre år sedan startade Biblioteken i Malmö en resa mot gemensam hantering av alla medier och i samband med detta införde man, som första svenska bibliotek, IMMS; ett algoritmstyrt logistiksystem för att underlätta mediehanteringens alla delar (förvärv, katalogisering, fördelning, reservationshantering). Nu berättar Hedija Kodzaga, sektionschef för Medier och system och Ellen Håkansson, Mediestrateg, om resan, effekterna och de långsiktiga målbilderna av automatiseringen. Https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/Image attachment

På Teknikdagen 2021 talade dåvarande enhetschefen på Biblioteken i Malmö, Karin Ahlstedt om hur en algoritmstyrd mediesamling skulle kunna fungera. Hon lovade återkomma när de implementerat systemet. Nu får vi äntligen en uppföljare: Hedija Kodzaga, sektionschef för Medier och system och Ellen Håkansson, Mediestrateg, ska berätta om resan, effekterna och de långsiktiga målbilderna av automatiseringen.
sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
... See MoreSee Less

På Teknikdagen 2021 talade dåvarande enhetschefen på Biblioteken i Malmö, Karin Ahlstedt om hur en algoritmstyrd mediesamling skulle kunna fungera. Hon lovade återkomma när de implementerat systemet. Nu får vi äntligen en uppföljare: Hedija Kodzaga, sektionschef för Medier och system och Ellen Håkansson, Mediestrateg, ska berätta om resan, effekterna och de långsiktiga målbilderna av automatiseringen. Https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/Image attachment

Avatarerna på Linköpings UB
"Från teori till praktik: Utforska nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning!"
Linköpings universitetsbibliotek har tagit steget bortom traditionella träningsmetoder genom att använda avatarer och simuleringar för att skapa en verklighetstrogen miljö där bibliotekarier kan öva på att hantera utmanande situationer. Medarbetarna får möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper och diskutera effektiva lösningar för att hantera olika situationer på biblioteket. Följ med oss på en spännande utforskning av nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning i en trygg miljö.

Solveig Lundin och Elinor Krutholm kommer berätta och låta oss träffa några personligheter!
sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
... See MoreSee Less

Avatarerna på Linköpings UB Från teori till praktik: Utforska nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning! Linköpings universitetsbibliotek har tagit steget bortom traditionella träningsmetoder genom att använda avatarer och simuleringar för att skapa en verklighetstrogen miljö där bibliotekarier kan öva på att hantera utmanande situationer. Medarbetarna får möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper och diskutera effektiva lösningar för att hantera olika situationer på biblioteket. Följ med oss på en spännande utforskning av nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning i en trygg miljö. Solveig Lundin och Elinor Krutholm kommer berätta och låta oss träffa några personligheter! https://sfis.nu/kalendarium/sfis-mellansveriges-teknikdagen-2023/
Load more