Vårbrev från SFIS

Hej medlem i SFIS!

Våren är en tid för mycket! Som föreningsaktiv är det en tid för årsmöten. Men det är också en tid för att planera och sätta fart på saker! Så här kommer ett vårbrev från SFIS med uppslag för saker att ta del av!

Resestipendiet som SFIS instiftade 2023 ska delas ut i början av april och få en extra ceremoni vid årsmötet 30/5. Stipendiet är på 15 000: – och ska ” ha relevans för SFIS medlemmars professionella verksamhet och intresseområden.” Vem som får det för 2024? Det får du vänta på! (Trumvirvel) Tiden för ansökan har gått ut och styrelsen håller på och beslutar.

Årets IS har ännu nomineringstid kvar och är något som du kan nominera dig själv eller någon kollega till. Läs gärna på vår hemsida om hur du går tillväga! https://sfis.nu/medlemssidor/arets-informationsspecialist/

Nomineringstiden är fram till 5/5 så det är dags att fundera vem du vill lyfta fram i rampljuset!


Vårkonferensen och Årsmöten
är som bekant 30/5 och temat är Informationssäkerhet. Programgruppen kommer snart ut med programmet. Konferensen blir digital och gratis för medlemmar.

Efter konferensen blir det årsmöte. Valberedningen har redan gått ut till alla medlemmar och bett er tänka efter. Detta år söker vi två suppleanter till styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter. Är du SFIS nästa revisor? Som suppleant är du delaktig i styrelsearbetet men lite mindre, om du vill, än ordinarie ledamöter. Revisorerna granskar, tillsammans med Föreningshusets ekonom, SFIS verksamhet och räkenskaper inför årsmötet. Revisorssuppleanterna står beredda att ersätta. Som du ser är det inte stora och tunga poster men de går naturligtvis att fylla ut om du vill bidra mycket!

Styrelsearbete är det som gör att en förening rör sig framåt och kan ge medlemmarna värdet av föreningen. SFIS styrka är våra kompetenser och vårt nätverk. För att kunna dela våra kompetenser i våra nätverk behöver vi en styrelse som ger styrsel åt det arbetet. Och ju fler vi är som delar på arbetet i styrelsen, desto mindre behöver var och en göra! Det är både rolig och överraskande matematik – men i ett samarbete är summan alltid större tillsamman än delarna.

Vårliga hälsningar från ett (just nu) soligt Norrköping!

Kajsa Gustafsson Åman, ordf.