God Jul, Gott Nytt År & God fortsättning …

God Jul & Gott Nytt År! God fortsättning ...

Inför nästa årmöte 2023 – dags nu att lämna över stafettpinnen till ny ordförande.
Varför då? Jo, det är svårt att leda en verksamhet knuten till arbetslivet och stå utanför; Elisabeth Hammam Lie går faktiskt i pension vid årsskiftet.
Det är en märklig erfarenhet att packa ihop. Jag har flyttat interkontinentalt några gånger och detta tangerar den processen.
Jag har senast arbetat på KTH sedan 1998 och varit med om både expension, kontraktion; fokus, verktyg och verksamhet har förändrats radikalt på vägen. En påminnelse om det framkom också under Chals 2022, fokus på (biblioteks-)rummets betydelse.
Under Bokmässan i höstas hängde jag mest på Forskartorget. En sak att ta med sig därifrån är påminnelsen om kontrasten mellan möjligheten att studera gamla brev/dokument och vår verksamhet, med all digital kommunikation. För våra digitala spår – blir de till intet? Vi lever i en tid av papperslöshet och ”delete”. Jag pratade med en myndighetsperson igår som ärligt sade att dokument skannas och så försvinner de. – Därtill har vi som profesionella bibliotekarier/informationsspecialister övergivit kompetensen kring indexering som fenomen. Fritextsökningen blev vår överman. Fritt fram att skapa egna sökord utifrån eget kognitivt univers. Resultaten blir därefter.

På universitet och högskolor händer det mycket spännande på fronten forskningsdata. Data steward är en ny benämning som dykt upp.
Parallellt har en nya arena växt fram inom lärosätenas biblioteks publika zoner – marknadsföringen av lärosätets kunskapsproduktion. Biblioteken har blivit en mångfasetterad arbetsplats. 
Vi ska inte förglömma företags- specialbibliotekens roll. Det var därför glädjande att ha kunnat lyfta fram också dem genom utnämnelsen Årets Informationsspecialist 2022 som välförtjänt tilldelades Elisabeth Ejemyr, på Advokatbyrån Vinge. 

I år firade BHS, Bibliotekshögskolan i Borås 50 år; vilket sammanföll med konferensen Mötesplats Praktik – Forskning. Under åren har Lund, Uppsala, Umeå och Södertörn tillkommit. Det är viktigt med mötet praktik – forskning; den ömsesidiga respekten mellan empiri och teori, och förhoppningsvis framväxt av en synergi där emellan. 

Bibliotek och arkiv är för mig front- och backend av kunskapscykeln. Det är vår arena att agera inom. Det måste göras med klokskap och eftertänksamhet för bevarande och möjligheter till nyskapande på vunnen kunskap. 

Som vissa av er kanske vet har jag dessutom varit aktiv fackligt, inom ST-KTH och bevakat vad vi på KTH har benämnt JML (jämställdhet, mångfald och lika villkor); något vi inom biblioteken haft som kompass med ett demokratiskt fokus historiskt och som i tiden är tillspetsad med tanke på förslag om en ev anmälningsplikt; men som också bottnat i s k  breddad rekrytering, lag om stöd till studenter med funktionsvariationer, ur ett normkritiskt perspektiv och statens satsning på jämställdhetsintegrering av akademin (inklusive teknisk-administrativ personal!). Vad vill jag säga med detta sista? – För att citera Hillary Clinton: ”It takes a village to raise a child” = bygga samhälle kräver engagemang.
Vid nästa årsmöte kommer jag överlämna stafettpinnen och övergår i civilsamhället med mina krafter. 

Som en påminnelse om att det är viktigt att involvera och engagera sig för humanitet, mänskliga rättigheter och rättvisa  – något jag uppfattar vår profession omhuldar –  delar jag vad som hände 2022-12-14 i Blå Hallen, Stocholms Stadshus: jag tilldelades KTH Rektors JML-pris 2022. Jag har parallellt arbetat inom fackförbundet ST-KTH det senaste decenniet.
På fotot framstår också ny rektor för KTH f o m  december 2022: Anders Söderholm.

God Jul, Gott Nytt År & God fortsättning till Dig!
PS: Hoppas du hänger med oss vidare in i 2023!
Foto: KTH