Årets Informationsspecialist 2023 Katarina Standár

PRESSMEDDELANDE 2023-06-07

Utmärkelsen tilldelas Katarina Standár – vilket uppmärksammas under SFIS:s vårkonferens 2023-06-08.

Motivering: Katarina Standár arbetar sedan 2020 som bibliotekschef på Marie Cederschiöld högskolas bibliotek – ett mindre högskolebibliotek med sammantaget 6 anställda. Högskolan, som ligger i Stockholm, bedriver utbildning och forskning inom områden som vård, omsorg, välfärd och socialt arbete. De senaste femton åren har hennes fokus i arbetet framför allt handlat om utveckling av verksamheter och arbetsprocesser, digital media och den kommunikativa biten av biblioteken inom sina organisationer, omvärldsbevakning och bibliotekets varumärke. Förut gående nuvarande anställning var Katarina bibliotekschef på Nordiska muséet, där hon bl a sammanförde funktionerna arkiv och bibliotek i en gemensam organisation, nämligen Arkiv & Bibliotek. Katarinas innovativa kraft kommer till utryck i hennes egna ord: ”att hitta nya vägar för individers och gruppers behov och samarbeten i en kunskapsmiljö”. I tiden handlar det mycket om publicering, open access-frågor, forskningsdata och utveckling av båda det fysiska och det digitala biblioteksrummet; allt detta viktigt i en modern lärosätes utbildnings- och forskningsverksamhet.

Katarina Standár har arbetat som informationsspecialist inom olika organisationer sedan biblioteksexamen 1994. Framför allt på svenska forskningsbibliotek – bland annat Uppsala universitet och ett par myndigheter som Sveriges Riksdag och Sveriges Riksbank, men även hos några av bibliotekens internationella leverantörer av produkter, databaser och system. Till en ofullständig kort sammanfattning av en lång meritlista lånar vi Katarinas egna ord: ”Under mina år i branschen har jag fått möjlighet att utveckla och utvecklas på en mängd områden inom forskningsbibliotek, och haft glädjen att både få utveckla verksamheter, utveckla team och bygga nya verksamheter. Det har bland annat handlat om mitt stora intresse att arbeta med kommunikation, tillgängliggörande på bibliotek (tryckt/digitalt, service/tjänster), processer, förhandlingar, omvärldsbevakning. Mitt nätverk inom både bibliotek och leverantörer har blivit mycket stort under dessa år och flexibla samarbeten mellan kulturer och individer fortsätter att alltid vara en primär del av mitt arbete. Ledarskapsfrågorna har blivit viktigare och tydligare i mitt arbete för att bättre kunna stöta personal i utveckling och utvecklas själv i min profession.”
Katarina Standár har ingåt i ett antal nätverk, innehaft uppdrag inom nationella som internationella verksamheter – inklusive SFIS – och är mycket värdig att utses till Årets Informationsspecialist 2023.