Årets informationsspecialist 2024 Eva Lundgren

 
SFIS började utse Årets informationsspecialist 2009. Det är således till en lång rad kvalificerade informationsspecialister som 2024 års informationsspecialist sällar sig.
”Med erfarenhet av flera olika sektorer men ändå med en klar och tydlig väg och med ett fokus på att göra informationsspecialisten till ett självklart nav på arbetsplatsen är Årets informationsspecialist väl värd utmärkelsen!
Årets informationsspecialist 2024 är Eva Lundgren, nu verksam på Stockholms tingsrätts bibliotek. Eva är från början laboratorieingenjören som gick över och blev bibliotekarie. Först var Eva bibliotekarie på YKI där hon ensam ansvarade för verksamheten. Hon köpte, katalogiserade, förde ut och gjorde sökningar åt forskarna. Med sig i bagaget hade hon att hon tidigare arbetat där i sin roll som laboratorieingenjör. Eva gick sedan till CBI:s bibliotek och YKI tillsammans med CBI och SP till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Nu var det inte bara kemisk kompetens som behövdes utan Eva lärde sig också söka i betong- och cementkemi samt byggnadsteknik.
SP ombildades till RISE information center där Eva och kollegorna försedde forskare med rätt stöd för forskningen. RISE lade ner sitt Information center men Eva gick vidare till en helt ny kontext och är idag verksam på Stockholms tingsrätt. Även här sköter Eva biblioteket och alla kringuppgifter. Förutom det juridiska har Stockholms tingsrätt också Patent- och marknadsdomstolen i sin organisation.
Är det något vi ser kännetecknar Eva är det förmågan att sätta sig in i nya kompetensområden. Som informationsspecialist har Eva med sig problemlösning, kommunikation, transparens, metodik, kvalitet och struktur.”
SFIS gratulerar Eva Lundgren till utmärkelsen Årets informationsspecialist 2024. Förutom äran kommer Eva att få bidra med att skriva något till SFIS blogg samt hålla en kväll då hon berättar om sitt arbete!
Grattis Eva!