Gästinlägg – Cia Gustrén bibliotekarie vid Linköpings universitet och filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap

I en av föreningens återkommande bloggserier kan man inom SFIS passa på att lyfta fram forskning med relevans för informationsspecialister. Vid tangentbordet denna gång finner vi Cia Gustrén, som 2021 disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap med en avhandling om gymnasieskolors multimodala kommunikation av sina skolidentiteter på webben. Syftet med avhandlingen var att studera gymnasieskolors identiteter och hur dessa positionerar potentiella elever i syfte att skapa identifikation och i längden framstå som ett attraktivt val för elever som står inför att välja gymnasieskola. Vad har detta då med informationsspecialisters arbetsområden att göra? I grunden handlar det om att strategiskt förmedla en identitet eller ett budskap. Detta sker i fallet med gymnasieskolor genom kommunikation som i allt högre grad övergår till rörlig bild. Viktigt att understryka mot bakgrund av kommunikationsforskningen är att detta är ett arbete som knappast går att styra eller kontrollera som om det vore frågan om att direkt överföra något utan att det handlar mycket om att skapa igenkänning och ömsesidig identifikation med den bild av sig själva som i detta fall skolor vill nå ut med. Viktigt är att komma ifrån föreställningen om instrumentell kontroll även om det för den delen finns ett tydligt syfte och en tydlig målgrupp att nå ut till, för att i stället lägga vikt vid att kommunicera på ett sätt som mottagaren kan ta till sig. Det kan också hänga samman med en trend bland skolor att kommunicera ”mjukare”, det vill säga att försöka koppla an till känslor av familjaritet, trygghet och omtanke. Vi bör samtidigt vara uppmärksamma på hur denna typ av kommunikation gör oss till en del av en  gemenskap, vilket i sin tur kan skapa en förväntan på att vi ska dela eller ta till oss ett visst budskap. Som informationsspecialister kan vi uppmärksamma denna typ av kommunikationsmönster och även bidra till ökad kunskap och förståelse för hur vi tar till oss strategiska kommunikationsinsatser av olika slag.

 

Referens:

Gustrén, C. (2021). Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the Web [Doctoral thesis, monograph, Umeå universitet]. DiVA. Umeå. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-187445