Chals 2022

Reclaming the room

Återerövra rummet! Detta var temat för Chals 2022. Ett passande tema när vi under pandemin vant oss att existera utan fysiska rum. Biblioteksrummet är viktigt men bara för att det är viktigt betyder det inte att vi inte ska och kan utveckla det. Bland annat har pandemin visat på flera vägar att gå. Vi kan mötas via zoom men ska vi var kreativa blir det det fysiska rummet. Vi kan undervisa i informationssökning via filmer och zoom men kontakt får vi i sal. Vi kan stödja våra studenter via chatten men mötet i biblioteket fyller sin funktion. Pandemin – har den gett oss fler instrument att spela på? Absolut! Och det är upp till oss att utnyttja dem!

Vad sa man på Chals då?

De olika talarna på Chals belyste rummet ur olika vinklar. Jonas Björk talade om att rummet måste kommunicera vad man förväntar sig att rummet ska göra med användaren. Samma tema hade Petra Trobäck. ”Om rummet hade en röst, vad skulle den säga om biblioteksrummet?” Det är rummet och användarna som definierar funktionen. Men minst lika viktigt är biblioteksrummet som symbolrum. Studenter vill sitta i biblioteket för att se sig som en del av universitetet, de är ute efter atmosfären! Så även om de enbart använder digitala resurser så har rummet en betydelse. Detta talade också Katrina Byström om. Kontorspersonal har 100% digitala uppgifter – behöver de då kontoret? Ja, för kommunikation utanför boxen, överhörning och kreativitet. Detta har många av oss säkert märkt efter pandemin. Vilket leder till ett annat sätt att arbeta och förlägga arbetstiden. Sociala möten och koncentration i uppgifter kan man ha på olika platser. Hur kommer det att påverka våra kontor?

Ändrade mönster påverkar också informationsdisken. Både Miriam Josbrant och Johanna Palm talade om förändrade lösningar för att möta biblioteksanvändaren. I båda fallen hade infocenter för universitetet en central funktion för de enklare ärendena. Bibliotekarierna tar hand om de djupare frågorna. Detta ska bli spännande att följa!

Innan dagens clou kom sammanfattade moderator Sara Kjellberg dagen och visade alla de olika reflektioner vi deltagare hade gjort kring rummet! Dagens ess i rockärmen var Gert Wingårdh, känd arkitekt. Han och kollegan talade om bygget av kulturhuset i Örebro. Han var inte nöjd men det grundade sig mest i att de inte kunde ta helheten. Det var en annan inredningsarkitekt och om man inte kan ta hand om helheten blir det av nödvändighet inte lika bra, menade Wingårdh. Han skulle vilja ser mer djärvhet i svenska biblioteksbyggen. Vi är ofta för fega!

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att biblioteksrummet är viktigt men det finns enbart i ett samspel mellan personal och användare. Varje terminsstart blir jag lika lycklig – när alla pratande och sprudlande studenter återerövrar rummet efter en tyst sommar!