Ukraina

Vi har tagit del av händelsesutvecklingen i Europa i närtid och har upprört noterat hur ett land invaderat och försatt sitt grannland i full krig, med all den förödelse av mänsklig och materiell skada det orsakat och fortfarande gör.
– Vi lider med Ukrainas befolkning.

Detta måste ta ett fredligt och hastigt slut!
Det kommer ta lång tid att reparera/lindra (om alls möjligt) de trauman som nu skapats. 

För den som söker vägar att bidra genom biblioteksinsatser kan med fördel gå till Eblida, och deras sida till stöd för Ukraina.