Föreningslivet – demokratins ryggrad?

Föreningslivet blöder – dags att göra något åt saken!
Medan biblioteksutredningen pågick hänvisades det ofta till att biblioteken vurmade för demokratin som skattkammare. Väl & bra. Man höra även hur biblioteken borde ingå i totalförsvaret …

Jag rotar i myllan, går till KB:s sidor för utredningen och tar faste vid en film som lyfter hur man jobbade (2017) på Chalmers bibliotek . Bland mycket intressant som sägs av dåvarande chef för biblioteket, Daniel Forsman, sammanfattar han bibliotekets roll som en mötesplats.
Biblioteken är i ständig förändring. Med tekniken som våra huvudsakliga mediebärare och verktyg numera och dess ständiga expansiva föränderlighet, är personalens behov av kompetensutveckling och nätverkande närmast outtömlig.

SFIS är en aktör och intresse-/yrkesförening sedan 85 år tillbaks som möjliggör nätverkande och kompetensutveckling, med stadgan av en förening som finansiär i ryggen. Ingenting uppstår ur intet. Det kräver medel och mänsklig insats.

Nu är det dags för rekrytering av nya styrelsemedlemmar och visa uppskatting för de som redan tjänat föreningen och dess medlemmar. Årsmöten i lokalavdelningarna hålls i mars varje år; föreningsstyrelsen sitt i juni. – Är du en av dem som är beredd ge av din tid? Det är mycket välkommet! Kontakta din egen lokalavdelning eller skriv till info@sfis.nu.

Styrelsearbete är meriterande! CV-byggande!

Allt gott!
SFIS Ordförande