Skip to content

Stipendier och utmärkelser

2003-2013 delades SWETS stipendium ut. Från år 2012 delas LM Information Award ut.

LM Information Award

LM Informationstjänster har inrättat ett stipendium, som ska göra det möjligt för en medlem i SFIS att delta på en konferensen.

Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst. Den som söker stipendiet ska i sin ansökan motivera varför han/hon vill delta i konferensen och på vilket sätt han/hon tänker sig kunna använda de kunskaper och erfarenheter konferensen förväntas ge i sitt arbete. En värdering av motiveringen är det avgörande urvalskriteriet.

Den som får stipendiet ska rapportera till LM Informationstjänst och SFIS styrelse om de erfarenheter stipendiet har gett. Rapporten kommer att publiceras på SFIS webbplats. Stipendiet är på 10 000 kr.

LM Information Award delas ut av LM Informationstjänst vid SFIS vårkonferens.

SWETS stipendium

2003-2013 delade SFIS ut Swets stipendium för kompetensutveckling.

Stipendiesumman var på 15 000 kr och stipendiet tilldelades en förtjänt yngre medlem av SFIS, som önskade vidareutbilda sig inom yrkesområdet. Stipendiat utsågs av SFIS styrelse i samråd med Swets Information Services. Stipendiet inrättades av Swets Information Services, som är en av världens ledande förmedlare av prenumerationer av tidningar och tidskrifter liksom av e- böcker.