Skip to content

Vårkonferens 8 juni -2023

SFIS
Zoom - länk skickas ut efter att bokningen stängt

Svenska Föreningen för Informationsspecialisters (SFIS) vårkonferens 2023 har temat ”Mellan Människa och Maskin”, där vi kommer att utforska gränslandet mellan teknologi och mänsklig interaktion.

Under konferensen kommer ni att höra från flera experter inom området och diskutera de senaste trenderna och utmaningarna som rör teknologins påverkan på samhället. Vi kommer att ha spännande talare som kommer att tala om ämnen som sökmotorer, digitala metoder, och mycket mer.
Vi är också glada över att kunna presentera utmärkelsen ”Årets Informationsspecialist 2023” under konferensen. Vi kommer att avsluta mötet med vårt årsmöte.
Vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform där yrkesverksamma informationsspecialister, akademiker och expter kan utbyta idéer, erfarenheter och tankar kring teknologins påverkan på samhället.
Vi ser fram emot en spännande konferens och hoppas att ni kommer att ansluta er till oss!

Swedish Association of Information Specialists (SFIS) Spring Conference 2023 has the theme ”Between Human and Machine,” where we will explore the intersection between technology and human interaction.

During the conference, you will hear from several experts in the field and discuss the latest trends and challenges related to the impact of technology on society. We will have exciting speakers discussing topics such as search engines, digital methods, and more.
We are also pleased to present the award ”Information Specialist of the Year 2023” during the conference. We will end the meeting with our annual meeting.
We are proud to offer a platform where professional information specialists, academics and experts can exchange ideas, experiences, and thoughts about the impact of technology on society.
We look forward to an exciting conference and hope that you will join us!

Pris: Om medlem i SFIS är deltagande gratis, logga in på Min sida och anmäl dig, länk till Min sida.
För dig som ännu inte är medlem i SFIS gäller att deltagande kostar 350:- inkl moms, men då ingår medlemskap i SFIS i ett år. Gör din anmälan här via denna länk

Programmet finner ni HÄR

Varmt välkomna!
SFIS