Skip to content
20240221 Bild1

Välkommen till vårens första diskussionsträff med SFIS!

Zoom

Gemensam diskussion om aktuella frågor på temat forskningsstöd. 

Länk till Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68222889198 

Vi tänker oss ett samtal om områden som till exempel:

  • open access & öppen vetenskap
  • datahantering
  • bibliometri

Moderator vid det här tillfället är Babs (Barbro) Bornsäter vid Uppsala universitetsbibliotek och tanken med diskussionsträffen är just att diskutera och samtala om frågor som dyker upp i den dagliga verksamheten för oss som jobbar med forskningsstöd.

Vi pratar tillsammans om till exempel följande frågor: 

  • Vad blir resultatet av öppen vetenskap och när ser vi det? Hur ser det ut i nuläget med efterfrågan på till exempel dataset som finns öppet tillgängliga? Utnyttjas möjligheten att dela data eller är det bara något man måste göra för att en finansiär kräver det? Vilka incitamentsstrukturer finns på plats för att främja öppen vetenskap?
  • Forskare rör på sig, mellan lärosätena i Sverige och över hela världen och utan samstämmighet i stödet skapas förvirring. Behöver vi i större utsträckning samordna det stöd vi ger och de verktyg vi rekommenderar inom forskningsdatahantering, nationellt och internationellt? Om ja, hur gör vi det och vem ska leda den samordningen? 
  • Hur ligger vi till i övergången till öppen vetenskap i Sverige? Hur långt har de olika lärosätena och myndigheterna kommit i arbetet?
  • Vad är en data steward, gör de samma sak som en bibliotekarie eller skiljer arbetet sig åt? Hur förhåller vi oss till det?

Mer information på temat hittar du här: 

Vetenskapsrådet om sitt uppdrag: https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap.html  

Kungliga bibliotekets nationella riktlinjer för öppen vetenskap: https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nationella-riktlinjer-for-oppen-vetenskap.html