Skip to content

SFIS Västsverige – Årsmöte 2022

SFIS Väst
Online via Zoom

Sätt av tiden!
Måndag 2022-03-15, kl. 17:00 – 18:30
på Zoom. Länk fås genom anmälan till info@sfis.nu
Handlingar skickas ut genom mail till registrerade medlemmar.
Registrerade medlemmar som betalat medlemsvgiften äger rätt att rösta.
Har du inte mottagit fakturan kontakta: sfis@foreningshuset.se

Har du tips på programpunkt?
Hör av dig på info@sfis.nu

Vänliga hälsningar Styrelsen
SFIS Väst