Skip to content
Person i mötesrum

SFIS Vårkonferens 30/5 2024

SFIS
Zoom

Temat för årets vårkonferens är Informationssäkerhet. Våra talare kommer från ett brett spektrum av informationssäkerhet och kommer ge dig nya insikter.

Programmet;

9.30-10.00 Ordförande hälsar välkommen och presenterar dagens program

10.00-10.30 Att lära en organisation bli informationssäkrare. Marcus Örven samt en psykolog från Nimblr

10.30-11.00 Automotive cybersecurity. Mafijul Islam, China Euro Vehicle Technology AB

11.00-11.30 KB:s arbete med informationssäkerhet. Anders Bessier och Roland Karlsson, KB

11.30-12.00 Informationssäkerhet vid universitet och högskolor. Ludvig Stendahl, Riksrevisionen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Informationssäkerhet. Johanna Nilsson, MSB

13.30-14.00 Årets informationsspecialist

14.00-14.30 Cybersäkerhet i kritiska system. Leif Nixon, Combitech

14.30-15.00 Ordförande tackar och konferensen avslutas

16.00-17.00 Årsmöte enligt särskild kallelse till medlemmar.

 

Konferensen är på Zoom och länk mailas ut till anmälda deltagare dagen innan.

Pris: Om medlem i SFIS – 0 kr. 

För dig som ännu inte är medlem i SFIS gäller att deltagande kostar 350:- inkl moms, men då ingår medlemskap i SFIS i ett år.

Anmäl dig senast 28/5.
Du som är medlem anmäler dig via denna länk.
Du som inte är medlem anmäler dig via denna länk.

 

Marcus Örven, Nimblr

Marcus Örven samt en psykolog. De ska prata om din kurs om informationssäkerhet som Chalmers har köpt för alla anställda. De kommer från företaget Nimblr.

 

Mafijul Islam, Zeekr Technology Europe

Mafijul is working as Director of Secure Platform since 2020 at Zeekr Technology Europe, a Geely Group Company and located in Gothenburg. His responsibilities include leading people, process, technology and product in system safety and cybersecurity. He worked for about 10 years as Manager and Engineer in embedded software, functional safety and cybersecurity at Volvo Group Trucks Technology. Mafijul completed his PhD in Computer Engineering from Chalmers in 2011 and MSc in Dependable Computer Systems from Chalmers in 2005.

Topics include why, what and how aspects of automotive cybersecurity. State-of-the-art and state-of-the-practice in the automotive cybersecurity will be highlighted. The talk will touches on the overlaps between automotive cybersecurity and traditional IT Security.

 

Anders Bessier och Roland Karlsson, Kungliga biblioteket

Anders Bessier, säkerhetschef, och Roland Karlsson, informationssäkerhetssamordnare på Kungliga biblioteket (KB) kommer att hålla ett föredrag om hur just KB arbetar med informationssäkerhet i förebyggande syfte. I ljuset av ransomware-attacken mot British Library får vi veta mer om såväl möjligheter och hot i dagens informationslandskap och hur Sveriges nationalbibliotek förhåller sig till olika risker som följer med informationshantering och kulturarvsbevarande institutioners roll i en tid av yttre hotbilder mot svenska intressen.

 

Ludvig Stendahl, Riksrevisionen

Ludvig Stendahl utgår ifrån Riksrevisionens rapport ”Informationssäkerhet vid universitet och högskolor – hanteringen av skyddsvärda forskningsdata” som kom i december 2023, och presenterar vad de har granskat och deras slutsatser. Granskningen behandlar huvudsakligen informationssäkerhet utifrån ett konfidentialitetsperspektiv och fokuserar på de administrativa och organisatoriska åtgärderna som lärosätena vidtagit i sitt övergripande informationssäkerhetsarbete. Han kommer även att beröra de gemensamma utmaningar de sett i högskolesektorn gällande informationssäkerhet.

 

Johanna Nilsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Johanna Nilsson arbetar på enheten för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (Johanna är dessutom utbildad bibliotekarie och före detta SFIS-medlem).  Hon kommer att berätta om MSB:s perspektiv på informationssäkerhet och vad det här med systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär egentligen.

Leif Nixon, Combitech

Cybersäkerhet i kritiska system

Leif Nixon är välkänd IT-säkerhetsexpert med rätt att bryta sig in!

Med ett förflutet på Linköpings universitet och Nationellt superdatorcentrum arbetar Leif Nixon nu på Combitech ett nordiskt teknik- och konsultföretag. Han kommer att tala om vikten av IT-säkerhet, hur organisationer kan kapas av externa aktörer. Något som sker i både offentlig och kommersiell miljö. Vad behöver vi veta och vad kan vi göra och förbättra?