Skip to content
Ordförandeklubba_gavel_PNG65

SFIS Stockholm – årsmöte 2023

SFIS Stockholm
Online via Zoom

Sätt av tiden!
Måndag 2023-03-15, kl. 17:30 – 19:00, på Zoom. Länk skickas ut dagen innan årsmötet.
Handlingarna kommer finnas under Lokalavdelningar – verksamhet – Stockholm.
Registrerade medlemmar som betalat medlemsvgiften äger rätt att rösta.
Har du inte mottagit fakturan kontakta: sfis@foreningshuset.se

Mötet inleds med att Helena Michon-Bordes pratar på temat: Från värmen till kylan!? Kompetenser och erfarenheter ervervade utrikes… Bl a i anledning av att DIK har publicerat en artikel om hur svårt det kan vara för utrikesankomna bibliotekarier att få jobb i Sverige, tar vi upp detta temat som inledande programpunkt till Stockholmsavdelningens årsmöte.
Medlemmar från hela Sverige välkomna initialt. Under årsmötet har betalande medlemmar rätt att rösta.

VÄLKOMMEN! Du behövs!
Hör av dig vid behov till stockholm@sfis.nu

Tryck Här för att anmäla dig.

Vänliga hälsningar Styrelsen
SFIS Stockholm