Skip to content

SFIS Stockholm – årsmöte 2023

SFIS Stockholm
Online via Zoom

Sätt av tiden!
Måndag 2023-03-15, kl. 17:30 – 19:00,
på Zoom. Länk skickas ut när du anmält ditt deltagande.
Handlingarna kommer finnas under Lokalavdelningar – verksamhet – Stockholm.
Registrerade medlemmar som betalat medlemsvgiften äger rätt att rösta.
Har du inte mottagit fakturan kontakta: sfis@foreningshuset.se
VÄLKOMMEN! Du behövs!
Hör av dig vid behov till stockholm@sfis.nu

Vänliga hälsningar Styrelsen
SFIS Stockholm