Skip to content

SFIS Stockholm – Årsmöte 2022

SFIS Stockholm
Online via Zoom

Sätt av tiden!
Måndag 2022-03-14 (OBS: NY TID!)
på Zoom. Länk utskickad tilll medlemmar i Stockholm.
Handlingarna återfinns under Lokalavdelningar – verksamhet – Stockholm.
Registrerade medlemmar som betalat medlemsvgiften äger rätt att rösta.
Har du inte mottagit fakturan kontakta: sfis@foreningshuset.se
VÄLKOMMEN! Du behövs!
Hör av dig vid behov till stockholm@sfis.nu

Vänliga hälsningar Styrelsen
SFIS Stockholm