Skip to content

SFIS Mellansveriges Teknikdagen

SFIS
Linköping och digitalt
Teknikdagen har ett brett spektrum med teknik i fokus.
Konferensen kommer vara på plats i Linköping och digital.
 
Mer information kommer.