Skip to content

SFIS Mellansveriges Teknikdagen 2023

Arbetets museum, Norrköping samt digitalt

Teknikdagen 2023 – #teknikdagen2023

09:30-10:00      Mingel och registrering
10:00-10:40      Erfarenheter av att använda en social robot i infodisken på ett högskolebibliotek, Peter Linde och Kristoffer Lindström
10:45-11:25      Avatarerna på Linköpings UB, Solveig Lundin och Ellinor Krutholm
11:30-13:00      Lunchpaus
13:00-13:40      Flytande mediebestånd i Malmö, Hedija Kodzaga och Ellen Håkansson
13:45-14:25      Chat GTP, Anna Söderström
14:25-14:45      Kaffepaus
14:45-15:25      Nationella riktlinjer för Öppen vetenskap, Katarina Wiberg
15:25-           Sammanfattning och avslutning

Kostnad för deltagande på plats – gör din anmälan här
Medlemmar 500:-
Icke medlemmar 900:-                          Bli medlem för 350:- via SFIS

Kostnad för deltagande digitalt, gör din anmälan här
Medlemmar 0:-
Icke medlemmar 350:-                         Bli medlem för 350:- via SFIS

Gör din anmälan senast 6/10 2023.

Erfarenheter av att använda en social robot i infodisken på ett högskolebibliotek
Bibbi är en prototyp av en s.k. Social robot som vi nu testkör på Blekinge tekniska högskolas bibliotek. Hon är skapad för att i första hand svara på frågor om vilka böcker vi har i hyllorna och som kan lånas ut eller reserveras samt hjälpa studenter att registrera sig för lånekort. Bibbi är konstruerad för att förstå naturligt språk och klarar svenska och engelska. I vår och i sommar ska hon finnas som en resurs vid bibliotekets info-disk och vi hoppas att till teknikdagen kunna delge er erfarenheter av hur studenter och personal upplevt och utnyttjat hennes tjänster.
Kristoffer Lindström som programmerat Bibbi kommer också att medverka utöver jag själv på teknikdagen 11 oktober.

Avatarerna på Linköpings UB
”Från teori till praktik: Utforska nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning!”
Linköpings universitetsbibliotek har tagit steget bortom traditionella träningsmetoder genom att använda avatarer och simuleringar för att skapa en verklighetstrogen miljö där bibliotekarier kan öva på att hantera utmanande situationer. Medarbetarna får möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper och diskutera effektiva lösningar för att hantera olika situationer på biblioteket. Följ med oss på en spännande utforskning av nya sätt att bemöta utmaningar på biblioteket med virtuell träning i en trygg miljö.

Flytande mediebestånd i Malmö
För tre år sedan startade Biblioteken i Malmö en resa mot gemensam hantering av alla medier och i samband med detta införde man, som första svenska bibliotek, IMMS; ett algoritmstyrt logistiksystem för att underlätta mediehanteringens alla delar (förvärv, katalogisering, fördelning, reservationshantering). Nu berättar Hedija Kodzaga, sektionschef för Medier och system och Ellen Håkansson, Mediestrateg, om resan, effekterna och de långsiktiga målbilderna av automatiseringen.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap
KB har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna tar avstamp i internationella rekommendationer och policyer, däribland Unescos rekommendation för öppen vetenskap och EU:s strategiska mål inom området. Den nationella utvecklingen hos forskningsutförande och forskningsfinansierande organisationer har också stor betydelse för utformandet. Vi kommer att gå igenom riktlinjernas olika delar, hur arbetsprocessen gått till och var vi befinner oss just nu. Riktlinjerna ska presenteras för regeringen den 15 januari 2024.
Katarina Wiberg arbetar med KB:s uppdrag att samordna och främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och projektleder regeringsuppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Chat GPT
När Chat GPT lanserades blev det uppror i många världar, framför allt de pedagogiska och de kreativa. Kan man lita på att texter är skrivna av de som uppger sig som författare? Hur är man säker på att eleven/studenten tillgodogjort sig kunskaperna när det kan vara en AI som skrivit? Kan man använda Chat GPT och dess kusiner på nya kreativa sätt?
Anna Söderström, koordinator vid Linköping universitets pedagogiska enhet Didacticum, kommer att berätta för oss hur man kan använda och förhålla sig till Chat GPT.