Skip to content
35319_50063
Online

SFIS Mellansveriges Teknikdag 2021

Mellansverige
Kajsa Gustafsson Åman
Zoom

Artificiell intelligens – vad är det? Vad ska vi göra med den?

Sätt stort kryss i kalendern för onsdag 13/10. Då blir det Teknikdag igen! Vi upprepar fjolårets succé och kör Teknikdagen digitalt. Redan nu har vi inriktat temat mot AI och den förste talaren Fredrik Heintz är klar. Har du någon drömtalare?