Skip to content
35319_50063
Online

Teknikdagen 2021 SFIS Mellansverige

Mellansverige
Kajsa Gustafsson Åman
Zoom

AI och bibliotek
#teknikdag2021

Anmälan gör ni HÄR

Medlemmar går gratis
Icke medlemmar 400:-             Bli medlem för 350:- via SFIS

Teknikdagen 2021
09:30-10:00     Mingel och registrering
10:00-10:40     För att framtiden ska bli bra behöver vi ha koll på AI. Olle Häggström, Chalmers
10:45-11:25      Kan man förändra biblioteksvärlden med AI? Love Börjesson, Kungliga biblioteket
11:30-12:30      Lunch paus
12:30-13:00     Socialt café
13:00-13:40     AI – vad är det? Fredrik Heintz, Linköpings universitet
13:45-14:25      AI är här – vad händer i samhället och biblioteken? Karolina Andersdotter, Åbo akademi
14:25-14:45      Kaffepaus
14:45-15:25      Hur fungerar det med en mediesamling styrd av algoritmer? Karin Ahlstedt, enhetschef Biblioteken i Malmö
15:25-                Sammanfattning och avslutning

 

Olle Häggström
För att framtiden skall bli bra behöver vi ha koll på AI
Utvecklingen inom AI är redan på god väg att revolutionera världen. Potentialen hos AI att göra samhället och våra liv bättre är enorm, men detsamma gäller riskerna, och därför behöver vi agera med framsynthet.
Olle Häggström är professor i matematisk statistik på Chalmers och författare till fem böcker, varav den senaste är Tänkande maskiner (Fri Tanke, Chalmers, 2021).

Love Börjesson
Kan man förändra biblioteksvärlden med artificiell intelligens och är det i så fall en bra idé?

2019 släppte KB-labb den första stora svenska språkförståelsemodellen byggd i transformerarkitektur, vars förmåga var bättre än Googles flerspråkiga modell. Sedan dess har utvecklingen accelererat snarare än kulminerat. Men vad är transformermodeller och hur påverkar de bibliotekens möjligheter och utmaningar? Och vad händer med bibliotekarieprofessionen?
Love Börjesson är verksamhetsledare på KB-labb

Fredrik Heinz
AI – vad är det?
AI påverkar redan idag vårt samhälle. Men vad är det? Och hur påverkar det oss? Det här föredraget förklarar grunderna i AI samt vad som behövs för att vi ska kunna lita på och dra nytta av AI.
Fredrik Heintz är biträdande professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, ordförande i Svenska AI-Sällskapet, koordinator för EU-nätverket TAILOR som tar fram de vetenskapliga grunderna för tillitsfull AI, föreståndare för forskarskolan inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) med mer än 300 doktorander, medlem EU-kommissionens High-Level Expert Group on AI samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Karolina Andersdotter
AI är här! Vad händer i samhället och i biblioteken?
Karolina Andersdotter, doktorand i informationsvetenskap vid Åbo Akademi, berättar om en studiecirkel där över 100 bibliotekarier tillsammans lär sig förstå hur AI fungerar och vilken inverkan AI har på den egna verksamheten och samhället i stort. Studiecirkelns resultat och bibliotekens roll kring AI kopplas till övergripande frågor som integritet, yttrandefrihet och tillit till staten.

Karin Ahlstedt
Biblioteken i Malmö blir först ut i Sverige med att ha en mediesamling styrd av algoritmer
Karin Ahlstedt, enhetschef vid Biblioteken i Malmö, berättar om IMMS (Intelligent Material Management System), ett logistiksystem som kommer att fördela medier till de bibliotek där de efterfrågas eller behövs mest. Algoritmerna i systemet sätts och styrs av bibliotekarier för att säkerställa ett allsidigt och kvalitativt utbud på respektive bibliotek. IMMS-projektet startade september 2020 och våren 2022 går systemet i drift och samlingen görs flytande.