Skip to content
Ordförandeklubba_gavel_PNG65

SFIS Mellansveriges årsmöte och semmelkväll

SFIS
Välkommen på SFIS Mellansveriges årsmöte och semmelkväll!
 
Årsmötet sker i Hemslöjdens lokaler på Storgatan 41 i Linköping.
Resten av kvällen ägnas åt hantverk och semmelätning. Till årsmötet behöver du inte anmäla dig men om du vill komma på resten av kvällen, till vilken Svensk biblioteksförening också är inbjuden, anmäler du dig nedan.
Tisdag 13/2 kl 18-? På Hemslöjden i Östergötland Storgatan 41 i Linköping.
Under kvällen kommer vi att få prova på några olika hantverk samt fika på semlor. Det i nuläget osäkert om det blir materialkostnad men annars kostar evenemanget inget. De olika hantverken är Täljning, Ullworkshop samt Lappa och Laga (ta med eget att fixa med)
 
Du anmäler dig här vare sig du är medlem i SFIS eller SB.
När du anmäler dig, var vänlig vilket hantverk du vill prova på!
Anmälan ska vara inne senast 9/2. Vi har 40 platser.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Kajsa Gustafsson Åman kajsa.gustafsson.aman@liu.se