Skip to content

Kan artificiell intelligens (AI) och stora språkmodeller (LLMs) användas etiskt inom bibliotek? Med syftet att stödja studenternas möjligheter till bättre studieresultat?

Som en uppskattad medlem av vår förening är vi glada att kunna bjuda in dig till ett högaktuellt webbinarium i samarbete med Keenious, ett relativt nytt norskt företag (och som vi samverkade med redan förra året) som specialiserar sig på att utveckla forskningsverktyg med hjälp av AI.

Fråga en student om vad hen anser är svårast när hen ska skriva en uppsats på grundutbildningsnivå. Sannolikt kommer du att få svar som dessa: ”Så svårt att hitta rätt sökord.” ”Besvärligt att sökningen och skrivandet görs i olika verktyg.” ”Förstår inte vad läraren menar med den här kommentaren.” ”Hur vet jag att de källor jag hittar verkligen är vetenskapliga?” Tänk om det funnes ett program där studenten både skriver sin uppsats och får hjälp med att söka efter lämpliga källor samt får promptar från verktyget (AI) om vilka delar av texten som kan behöva ändras.

Detta webbinarium ger dig chansen att:

  1. Upptäck hur artificiell intelligens och stora språkmodeller (LLMs) har potential att inverka positivt på biblioteksmiljön / studenternas studiemiljö.
  2. Förstå Keenious syn på de etiska övervägandena kring implementeringen av AI och LLMs.
  3. Delta i en tankeväckande diskussion om den avgörande roll som bibliotekarier spelar för att säkerställa ansvarsfull och etisk användning av dessa tekniker. Liksom bibliotekariernas roll i att ställa krav på teknologins utvecklare!

VIKTIGT!
Keenious menar att det är centralt att utvecklingen sker i samarbete med bibliotekarier det är därför som du, efter webbinariet kommer få möjlighet att anmäla dig till en praktisk digital workshop där du samarbetar med Keenious-teamet och bibliotekarier från hela världen för att fördjupa dig i de praktiska och etiska aspekterna av att använda AI i universitet och bibliotek.

Gå inte miste om denna möjlighet att vara en del av ett framåtblickande samtal som kan forma bibliotekens och AI-teknikens framtid!

Anmälning: För att säkra din plats, vänligen registrera dig senast den 10/5 via följande länk
För dig som ännu inte är medlem i SFIS gäller att deltagande kostar 350:- inkl moms, men då ingår medlemskap i SFIS i ett år.
Ser fram emot ditt deltagande och att utbyta idéer om bibliotekens och AI-teknikens framtid.
Zoomlänk skickas ut dagen innan.

Välkomna!
SFIS