Skip to content
WS Keenious_bild (003)

Semantisk strukturanalys som verktyg för litteratursökningar

SFIS Stockholm
Zoom (länk och information om hur du förbereder dig fås genom anmälan)

Välkommen till workshop med Keenious med tema praktiskt tillämpad språkteknologi för litteratursökningar! Början på ett nytt paradigm, eller ett komplimenterande instrument?
Keenious är ett norskt uppstartsföretag, som i nära samarbete med Universitetsbiblioteket (UB) vid UiT, Norges Arktiske Universitet i Tromsö har utvecklat ett dynamiskt och interaktivt sökverktyg för vetenskapliga litteratursökningar.
Metoden skiljer sig från ett traditionellt sätt att söka genom en exempel text, inte söktermer/nyckelord som ligger till grund för litteratursökningen.
Keenious kan lätt integreras i Word och Google Docs.

OSLOMET, Oslo Metropolitan University är industripartner med Keenious och tillsammans söker de medel från EU till två doktorandtjänster knutna till forskning av användandet av textbaserad informationssökning i akademisk kontext. Keenious kommer närvara vid LIBER 2022 i Odense för att diskutera samarbeten med bibliotek.

Vill du veta mer? Få tillfälle att testa och prata med representant för Keenious?

Tryck HÄR för att anmäla dig.
Skicka ett email till medlem@sfis.nu om ni har frågor.

Välkommen till vår workshop!

Om du inte redan är medlem i SFIS så kan du passa på att bli det nu! Tryck HÄR för att komma till medlemsanmälan